Приемът в стационара на ДПБЛНА става след преглед от наш лекар на ул."Иван Гешов" 17

(в сградата на Белодробна болница, партер) и направени необходими кръвни изследвания в лабораторията ни на същия адрес.

Назначените от лекаря кръвни изследвания могат да бъдат направени и в други сертифицирани лаборатории.ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НАРКОМАНИИ И АЛКОХОЛИЗЪМ

гр. София, 1362, кв. „Суходол“, тел. 931 69 09; факс 832 91 45


ХАРТА НА ПАЦИЕНТА


Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм осъществява своите диагностични, лечебни, рехабилитационни и учебни функции при преимуществено зачитане правата на пациентите и преди всичко – защита на тяхното човешко достойнство.

ВСЕКИ пациент, потърсил помощ при Нас има право :

ДА ПОЛУЧИ своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от неговия пол, етническа принадлежност, религиозни и културни убеждения

ДА БЪДЕ ЗАПОЗНАТ с Правилника на отделението и задълженията, които засягат поведението му като пациент

ДА ЗНАЕ името на лекаря, който го лекува, името на медицинската сестра и екипа, които го лекуват и се грижат за него

ДА БЪДЕ ИНФОРМИРАН за характера и прогнозата на заболяването и за смисъла на необходимите изследвания и лечение. Когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов законен представител

ДА ПРИЕМЕ ИЛИ ОТХВЪРЛИ предложените му изследвания и лечение, да бъде информиран за съществуващите алтернативи за диагностика и лечение и свобода на избор между тях

ДА БЪДЕ СВОЕВРЕМЕННО изследван и лекуван чрез утвърдените в медицината методи и средства

ДА БЪДЕ ГАРАНТИРАНА тайната на личните му данни и здравословното му състояние

ДА БЪДЕ СВОЕВРЕМЕННО УВЕДОМЕН и правилно информиран при необходимост от превеждането му в друго лечебно заведение

ДА СЕ СЪВЕТВА с други лица, ако ръководството на болницата му предложи включване в клинично изпитване на нови методи и лекарства, както и да откаже такова включване

ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА от подкрепата на семейството и близките по време на лечението си

ДА БЪДЕ ЗАПОЗНАТ с разходите по лечението му, независимо от източника на плащане

ДА ПОЛУЧИ ДОБРО медицинско обслужване, дори когато е в състояние близко до смъртта, за да завърши жизнения си път с достойнство

ДА ИМА ВЪЗМОЖНОСТ за подаване на сигнали пред ръководството на болницата и други институции, когато счита, че правата му са нарушени


Използваме "бисквитки", за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Вижте още тук.