Приемът в стационара на ДПБЛНА става след преглед от наш лекар на ул."Иван Гешов" 17

(в сградата на Белодробна болница, партер) и направени необходими кръвни изследвания в лабораторията ни на същия адрес.

Назначените от лекаря кръвни изследвания могат да бъдат направени и в други сертифицирани лаборатории.структура и леглови фонд на ДПБЛНА

I. КОНСУЛТАТИВНО - ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК 

А. Информация и регистратура;
Б. Лекарски консултативни кабинети  за прием и амбулаторно лечение;
В. приемен кабинет към КДБ, в който се извършва приемането на пациентите.

ІІ. МЕТАДОНОВА ПОДДЪРЖАЩА ПРОГРАМА (МПП),  
Осъществява поддържащо лечение на зависими към наркотични вещества пациенти с метадон. 
"Приема се извършва по листа на чакащи, и по определени медицински показания"

ІII. ЦЕНТЪР ЗА ДНЕВНИ ГРИЖИ БЕЗ ЛЕГЛА  
за лица, зависими към психоактивни  вещества, включващ помещения за психосоциална рехабилитация за 10 пациента

ІV. МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 


V. СТАЦИОНАРЕН БЛОК  
кв. СУХОДОЛ  

А. ОТДЕЛЕНИЕ за детокс на лица, злоупотребяващи с алкохол и психоактивни субстанции - Легла (мъже и жени), изискващи висока степен от грижи.
В сектора се провежда краткосрочна (двуседмична програма) за медикаментозно лечение на абстинентни състояния (детоксификация), които не могат да бъдат овладяни в амбулаторни условия. В него се извършва и стационарно лечение на абстинентни състояния, алкохолен делир и други психични разстройства, свързани със злоупотреба и/или зависимост към алкохол, които не могат да бъдат овладяни в амбулаторни условия.
Лечението се извършва в режим на изолация на пациентите в рамките на павилиона. Пациентите се приемат по спешност без листа на чакащи. 

Б. ОТДЕЛЕНИЕ за лечение на лица, злоупотребяващи и/или зависими към алкохол (мъже и жени) със средна степен зависимост от грижи.
След преодоляване на острото състояние се провежда средносрочна стационарна програма за долечение, стабилизация и превенция на рецидива. Общата продължителност на лечебната програма е 30 дни.

В. ОТДЕЛЕНИЕ за психосоциална рехабилитация на лица зависими към психоактивни вещества с ниска степен от грижи (мъже и жени);
В отделение за ПСР се провежда дългосрочна стационарна програма за рехабилитация на пациентите, завършили успешно двуседмична детоксификационна програма в сектора с висока степен на зависимост от грижи или в друго лечебно заведение.

V. АДМИНИСТРАТИВНО - СТОПАНСКИ БЛОК, състоящ се от административни, стопански и обслужващи звена, неучастващи пряко в диагностично-лечебната дейност на ДПБЛНАИзползваме "бисквитки", за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Вижте още тук.