Приемът в стационара на ДПБЛНА става след преглед от наш лекар на ул."Иван Гешов" 17

(в сградата на Белодробна болница, партер) и направени необходими кръвни изследвания в лабораторията ни на същия адрес.

Назначените от лекаря кръвни изследвания могат да бъдат направени и в други сертифицирани лаборатории.Средносрочна поведенческа рехабилитационна програма с продължителност четири месеца.

Средносрочната поведенческа рехабилитационна програма „Свободен режим” е с продължителност четири месеца. 
Тя е етап от цялостния процес при лечението на зависимости с неговите три задължителни компонента – детоксикация, рехабилитация и ресоциализация. 

Целта е, в условията на защитена среда, индивидът да постави основите на една дългосрочна работа за изследване на причините, които са го довели до заболяването и да се насочи към разгръщане на своя личностов потенциал, понеже ние считаме, че зависимостта е проблем преди всичко на личността.

Методите, използвани в лечението са:

 • Мотивационно интервю
 • Когнитивно-поведенческа терапия
 • Краткосрочна, фокусирана към решения терапия
 • Групова терапия
 • Групи за взаимопомощ и самопомощ
 • Индивидуална терапия
 • Фамилна терапия
 • Групова терапия с родители

Програмата протича в три фази, кореспондиращи с три йерархични нива .
На всяко ниво отговарят определени качествени критерии, показващи справянето на пациента в терапевтичния процес:

Първо ниво: Период на адаптация

През този период за пациента се грижи наставник (член от групата, който е от по-дълго време в програмата и подпомага процеса на адаптация на новия член към групата и програмата). Продължителността на този етап е 1 месец

Целите са:

 • Пациентът да се адаптира към програмата
 • Да приема и спазва дневният режим и правилата
 • Да за научи да зачита йерархията в групата
 • Да се отвори към процеса – терапевтична група ориентирана към анализ на начинът, по който се чувства пациентът в групата и дефиниране на актуални трудности

Второ ниво: Период на същинска промяна

За преминаване в него се подава заявка , която се разглежда на процедура по покачване в йерархията. Гласува се от наставника, второ ниво, трето ниво и екипа. Продължителността на това ниво е 2 месеца.

Целите са :

 • Пациентът да участва активно в терапевтичните групи и цялостния процес
 • Да поеме отговорност за друг човек
 • Да развие и поддържа поведение на добър ролеви модел
 • Да изгради умения за работа в екип
 • Да се научи да анализира идентифицираните посоки за работа – терапевтична група, ориентирана към осъзнати ирационални мисли, доминиращи чувства и проблемни поведения, свързани със себе си, другите и реалността.


Трето ниво: Период на затвърждаване на промяната

За преминаване в това ниво се подава заявка , която се разглежда на процедура по покачване в йерархията. Гласува се от трето ниво и екипа. Продължителността на този етап от програмата е 1 месец.

Целите са :

 • Пациентът да поеме отговорности за дейности и хора
 • Да поддържа създадения ролеви модел
 • Да изгради лидерски умения и умения за планиране

В последната фаза от леченито пациентът изготвя когнитивна формулировка – анализ на индивидуалното развитие, история на употребата, лечения, сривове/ рецидиви, индивидуален профил на високо рисковите ситуации, краткосрочно и дългосрочно планиране

Критериите за включване в програмата са:

 1. Възраст от 18 до 40 години
 2. Завършен детокс (в условията на болницата или в други програми)
 3. Отрицателни уринни тестове за всички видове ПАВ
 4. Отсъствие на актуални психопатологични симптоми
 5. Липса на тежко соматично заболяване (в т.ч. обострени вирусни инфекции: HIV, хепатит, туберкулоза, сифилис)
 6. Отсъствие на бременност
 7. Не се приемат семейни двойки
 8. Наличие на свободни места ( при липса на такива кандидатът влиза в листа на чакащите)
 9. Възможност за осигуряване на наставник
 10. При наличие на висящи дела проблемът се обсъжда с екипа
 11. Проведено мотивационно интервю, написано мотивационно писмо и сключен терапевтичен договор

Ако пациентът бъде приет в програма „Отворен режим”, той сключва с ръководството на програмата терапевтичен договор, с който поема ангажимента да спазва установените правила и дневен режим.

ПРАВИЛА НА ПРОГРАМАТА СВОБОДЕН РЕЖИМ

Базисни правила

Задължително е спазването на дневния режим
Забранено е внасянето и употребата на психоактивни вещества
Забранени са физическата и вербалната агресия
Забранен е сексът
Забранен е хазартът
Забранена е размяната и присвояването на чужди дрехи и предмети
Забранени са храненето и пушенето по стаите
Свиждане и телефонни разговори се разрешават след 14-я ден
Не се разрешават контакти с лекуващите се в програма затворен режим и алкохолно отделение
Задължително е поддържането на добър външен вид
Не се разрешава носенето на накити

КРИТЕРИИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ

1. При нарушение на едно от базисните правила пациентът автоматично напуска програмата
2. При трикратно нарушаване на някое от следващите правила
3. При извънредни други обстоятелства

ДНЕВЕН РЕЖИМ

7:30 - 7:45 Ставане от сън и хигиена
7:45 - 8:00 Физическа Подготовка
8:00 – 8:30 Разпределяне на сутрешните задачи
8:30 – 9:00 Закуска
9:00 – 9:30 Сутрешни задачи
9:30 – 10:15 Сутрешно събиране
10:15 – 11:00 Трудова терапия – 1 част
11:00 – 11:20 Кафе пауза и медицински грижи
11:20 – 12:00 Трудова терапия – 2 част
12:00 – 12:30 Обяд
12:30 – 13:30 Лично време
13:30 – 15:00 Трудова терапия – 3 част
15:00 – 15:30 Кафе пауза
15:30 – 17:00 Терапевтична група
17:00 - 18:00 Лично време
18:00 – 18:30 Вечеря
18:30 - 19:00 Игра/ Спорт
19:00 – 19:30 Лична хигиена
19:30 – 20:00 Новини
20:00 – 22:00 Филми/ Игри/ Забавления
22:00 – 22:30 Вечерно събиране
22:30 – 23:20 Лично време и подготовка за лягане
23:20 – 23:30 Лягане


Използваме "бисквитки", за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Вижте още тук.