Приемът в стационара на ДПБЛНА става след преглед от наш лекар на ул."Иван Гешов" 17

(в сградата на Белодробна болница, партер) и направени необходими кръвни изследвания в лабораторията ни на същия адрес.

Назначените от лекаря кръвни изследвания могат да бъдат направени и в други сертифицирани лаборатории.ДОВЪРШВАНЕ НА НОВ ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД Ф160 ПЕВП ПО БЕЗИЗКОПЕН МЕТОД

изх.№ 312 от 11Л 1.2019 г.

ДО: ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Постъпило запитване с вх. 194/08.11.2019 год. във връзка с провеждането на процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Довършване на нов довеждащ водопровод ф160 ПЕВП по безизкопен метод“ публикувана преписка с идентификатор № 00855-2019-0003 в РОП на АОП.

РАЗЯСНЕНИЕ №1 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 180 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения по постъпили въпроси, във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с посоченият горе предмет.

Въпрос №1:

Технологията на полагане на горепосочения водопровод, съгласно обявлението е изцяло безизкопна.Това за целия водопровод ли се отнася или за отделни пресичания, защото според нас има несъответствие между изискванията по обявата и предложената за офериране количествена сметка. Ако приемем, че водопровода ще се полага изцяло безизкопно, което е видно и от напречните профили към проекта, не би следвало да има заложени такова количество изкопни работи, както и възстановителни работи на пътното платно по приложената количествена сметка. Моля да ни отговорите кое е вярно: обявата или количествената сметка?

Отговор на въпрос №1:

Предвидено е полагането да се извърши безизкопно, като за направа на ПХ, въздушник и др. е предвиден траншеен изкоп, респектовно възстановяване на настилки. Следва да се придържате към проектната документация, няма разминаване между обявата и количествената сметка.Файлове за изтегляне


документ дата тип размер
Решение 29/10/2019 271KB
Обявление довършване водопровод 29/10/2019 635KB
Документация 29/10/2019 1.2MB
Методика за оценка 29/10/2019 572KB
Техническа спецификация 29/10/2019 621.1KB
Проект на договор 29/10/2019 1.1MB
Опис на документите 29/10/2019 120KB
Образец 2 29/10/2019 362.5KB
Предложение за изпълнение 29/10/2019 200KB
Декларация Образец 4 29/10/2019 95.5KB
Ценово Предложение 29/10/2019 127.5KB
ЗМСИП 29/10/2019 178.5KB
Количествена сметка 29/10/2019 371KB
01Водопровод_болница_суходол-A1_M1_500 m_част_I 30/10/2019 366.4KB
02Водопровод_болница_суходол-A1_M1_500 m_част_II 30/10/2019 321.7KB
03Напречен_Профил_600-900mm_M1_100 m 30/10/2019 222.6KB
04Надлъжен Профил _A1_M1_1000_100 m 30/10/2019 271.4KB
05Монтажен план A1_M1_500m част I 30/10/2019 370.8KB
06Монтажен план A1_M1_500m част II 30/10/2019 317.5KB
07_PRV_DN80_A2_M1_20 cm 30/10/2019 791.9KB
08_SK 150__A3_M1_20 cm 30/10/2019 213.2KB
09_Укрепванв Изкоп_Bolnica_Suhodol_A3_M1_10cm 30/10/2019 230.8KB
10_Въздушник_DN50_улица_A3_M1_10 cm 30/10/2019 278.8KB
11_ПХ Надземен Трева_A3_M1_10 cm 30/10/2019 207.5KB
12_Опорен блок_A3_M1_20 cm 30/10/2019 229.8KB
Разяснения номер 1 по обществената поръчка 11/11/2019 46KB
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 26/11/2019 41.7KB
Протокол 1 от работна комисия 04/12/2019 197.7KB
Протoкол 2 от работна комисия 04/12/2019 935.1KB
Протoкол 3 от работна комисия 04/12/2019 169.5KB
Решение 65 04/12/2019 117.9KB
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 20/02/2020 307.7KB
Използваме "бисквитки", за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Вижте още тук.