Приемът в стационара на ДПБЛНА става след преглед от наш лекар на ул."Иван Гешов" 19 (в сградата на Белодробна болница, партер) и направени необходими кръвни изследвания в лабораторията ни на същия адрес. Назначените от лекаря кръвни изследвания могат да бъдат направени и в други сертифицирани лаборатории.обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Специализиран ежедневен превоз на медицински и обслужващ персонал на ДПБЛНА

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата ID 9058796

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 05.12.2016 г.Файлове за изтегляне


документ дата тип размер
Договор за превоз на медицински обслужващ персонал 06/12/2016 192.8KB
Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата 06/12/2016 143.5KB
Обява за обществена поръчка 06/12/2016 397.5KB
Ценово предложение за превоз на медицински обслужващ персонал 11/01/2017 92.1KB