Приемът в стационара на ДПБЛНА става след преглед от наш лекар на ул."Иван Гешов" 19 (в сградата на Белодробна болница, партер) и направени необходими кръвни изследвания в лабораторията ни на същия адрес. Назначените от лекаря кръвни изследвания могат да бъдат направени и в други сертифицирани лаборатории.Exchange contract to supply heating fuel


Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер)- 00855-2017-0001

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 16.01.2017 г.

Дата на последна редакция на обява: 02.03.2018г.Файлове за изтегляне


документ дата тип размер
Решение за откриване на процедура 16/01/2017 127.3KB
Решение за доставка на гориво за отопление 26/01/2018 228.6KB
Обява АОП 27/02/2018 163.1KB
Договор доставка газьол 02/03/2018 335.2KB