Приемът в стационара на ДПБЛНА става след преглед от наш лекар на ул."Иван Гешов" 19 (в сградата на Белодробна болница, партер) и направени необходими кръвни изследвания в лабораторията ни на същия адрес. Назначените от лекаря кръвни изследвания могат да бъдат направени и в други сертифицирани лаборатории.обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Доставка на лекарствени продукти 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата ID 9059763

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 09.12.2016 г.Файлове за изтегляне


документ дата тип размер
Договор за доставка на лекарствени продукти 09/12/2016 209.6KB
Техническа спецификация 09/12/2016 657.4KB
Образец №5 - Образец на ценово предложение 09/12/2016 64.3KB
Обява за обществена поръчка - доставка на лекарства 09/12/2016 392.9KB
Документация - доставка на лекарствени продукти 09/12/2016 113KB
Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти 16/12/2016 266.7KB