Приемът в стационара на ДПБЛНА става след преглед от наш лекар на ул."Иван Гешов" 19 (в сградата на Белодробна болница, партер) и направени необходими кръвни изследвания в лабораторията ни на същия адрес. Назначените от лекаря кръвни изследвания могат да бъдат направени и в други сертифицирани лаборатории.COMPLETION OF A NEW WATER SUPPLY PIPE F160 PEVP WITHOUT Trenchless MethodФайлове за изтегляне


документ дата тип размер
Решение 29/10/2019 271KB
Обявление довършване водопровод 29/10/2019 635KB
Документация 29/10/2019 1.2MB
Методика за оценка 29/10/2019 572KB
Техническа спецификация 29/10/2019 621.1KB
Проект на договор 29/10/2019 1.1MB
Опис на документите 29/10/2019 120KB
Образец 2 29/10/2019 362.5KB
Предложение за изпълнение 29/10/2019 200KB
Декларация Образец 4 29/10/2019 95.5KB
Ценово Предложение 29/10/2019 127.5KB
ЗМСИП 29/10/2019 178.5KB
Количествена сметка 29/10/2019 371KB
01Водопровод_болница_суходол-A1_M1_500 m_част_I 30/10/2019 366.4KB
02Водопровод_болница_суходол-A1_M1_500 m_част_II 30/10/2019 321.7KB
03Напречен_Профил_600-900mm_M1_100 m 30/10/2019 222.6KB
04Надлъжен Профил _A1_M1_1000_100 m 30/10/2019 271.4KB
05Монтажен план A1_M1_500m част I 30/10/2019 370.8KB
06Монтажен план A1_M1_500m част II 30/10/2019 317.5KB
07_PRV_DN80_A2_M1_20 cm 30/10/2019 791.9KB
08_SK 150__A3_M1_20 cm 30/10/2019 213.2KB
09_Укрепванв Изкоп_Bolnica_Suhodol_A3_M1_10cm 30/10/2019 230.8KB
10_Въздушник_DN50_улица_A3_M1_10 cm 30/10/2019 278.8KB
11_ПХ Надземен Трева_A3_M1_10 cm 30/10/2019 207.5KB
12_Опорен блок_A3_M1_20 cm 30/10/2019 229.8KB
Разяснения номер 1 по обществената поръчка 11/11/2019 46KB
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 26/11/2019 41.7KB
Протокол 1 от работна комисия 04/12/2019 197.7KB
Протoкол 2 от работна комисия 04/12/2019 935.1KB
Протoкол 3 от работна комисия 04/12/2019 169.5KB
Решение 65 04/12/2019 117.9KB
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 20/02/2020 307.7KB