Приемът в стационара на ДПБЛНА става след преглед от наш лекар на ул."Иван Гешов" 19 (в сградата на Белодробна болница, партер) и направени необходими кръвни изследвания в лабораторията ни на същия адрес. Назначените от лекаря кръвни изследвания могат да бъдат направени и в други сертифицирани лаборатории.Buyer profileMarket advice

Market advice

print, management and delivery of food vouchers

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Specialized daily transport of medical staff

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Delivery of medicines

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Exchange contract to supply heating fuel - gazyol

Exchange contract to supply heating fuel

Head of department

Head of department

Repair of two pavilions to the DRAFT PLC 1-318, sq.50, Sohodol, according to the plan of the city of Sofia

Repair of two pavilions to the DRAFT PLC 1-318, sq.50, Sohodol, according to the plan of the city of Sofia

COMPLETION OF A NEW WATER SUPPLY PIPE F160 PEVP WITHOUT Trenchless Method

COMPLETION OF A NEW WATER SUPPLY PIPE F160 PEVP WITHOUT Trenchless Method