Приемът в стационара на ДПБЛНА става след преглед от наш лекар на ул."Иван Гешов" 19 (в сградата на Белодробна болница, партер) и направени необходими кръвни изследвания в лабораторията ни на същия адрес. Назначените от лекаря кръвни изследвания могат да бъдат направени и в други сертифицирани лаборатории.Обява за доставка на лекарствени продукти ID 9083310

Обява за доставка на лекарствени продукти ID 9083310

Дата на добавяне 20.11.2018 г. Файлове за изтегляне


документ дата тип размер
Техническа спецификация по ID 9083310 20/11/2018 255.2KB
Ценово предложение 20/11/2018 486.7KB
Договор по ID 9083310 20/11/2018 292.2KB
Образци по ID 9083310 20/11/2018 286.6KB
Обява по 9083310 20/11/2018 198.4KB
Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти 30/11/2018 37.7KB
Информация до АОП за удължаване на срока за получаване на оферти 30/11/2018 78.7KB
Протокол Комисия 10/12/2018 110.2KB
Договор за доставка на лекарства 30/01/2019 1.1MB