!!! Поради извършване на ремонтни дейности в стационара на болницата в кв. "Суходол", временно ще бъде ограничен приема на пациенти в периода 01.09.2019 - 31.12.2019 г. !!!ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НАРКОМАНИИ И АЛКОХОЛИЗЪМ


съдържа в себе си характеристиките на здравните заведения в Република България.

Осъществяване на профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на злоупотребяващи и зависими лица.

Насоченост
Наркоманна зависимост, Алкохолизъм, Алкохолни и наркоманни психози.

Основни лечебни подходи и методи 
Скрининг, Амбулаторна детоксикация, Индивидуална психотерапия и консултация, Метадонова поддържаща програма, Програма"Домашен стационар".

ДПБЛНА разполага с 
  • 3 отделения с 40 легла в стационарен блок "Суходол"
  • Консултативен диагностичен блок на ул. Пиротска 117
  • Метадонова поддържаща програма
  • Програма "Дневен Център"
  • 55 души персонал

Условия и изисквания при прием
  • Консултация с лекар-психиатър в приемните кабинети  на ул."Пиротска" 117
  • Консултация с невролог
  • Консултация със съдов лекар при абцеси и флебити
  • Направени лабораторни изследвания в клиничната лаборатория на ДПБЛНА

Адрес и допълнителни упътвания
град София, ПК 1303, ул. Пиротска № 117